• การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

  • อำนวยการ จัดการ สถานกีฬา

  • Nakhonratchasima

  • ์NATIONAL SPORTS DAY

     
 
 
    13 มีนาคม 2560
    2 กันยายน 2559
    9 กุมภาพันธ์ 2559
    9 กุมภาพันธ์ 2559
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100