1. สำนักงาน กกท. จังหวัดกาฬสินธุ์           11. สำนักงาน กกท. จังหวัดเลย
          2. สำนักงาน กกท. จังหวัดชัยภูมิ           12. ศูนย์ กกท.จังหวัดศรีสะเกษ
          3. สำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา           13. สำนักงาน กกท. จังหวัดสุรินทร์
          4. สำนักงาน กกท.จังหวัดขอนแก่น           14. สำนักงาน กกท. จังหวัดสกลนคร
          5. ศูนย์ กกท.จังหวัดนครพนม           15. ศูนย์ กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู
          6. สำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์           16. ศูนย์ กกท. จังหวัดหนองคาย
          7. สำนักงาน กกท. จังหวัดมหาสารคาม           17. สำนักงาน กกท. จังหวัดอุดรธานี
          8. สำนักงาน กกท. จังหวัดมุกดาหาร           18. สำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี
          9. สำนักงาน กกท. จังหวัดยโสธร           19. ศูนย์ กกท. จังหวัดอำนาจเจริญ
          10. สำนักงาน กกท.จังหวัดร้อยเอ็ด           20. ศูนย์ กกท. บึงกาฬ
   
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100