สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามคม 2550

เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0  4493  2100 

ติดต่อใช้สนามโทรศัพท์  0  4493  2039

 

  Personal Information :
 ชื่อ-นามสกุล *
 เบอร์โทรศัพท์
 E-mail : *
 ชื่อเรื่อง *
 รายละเอียด *
 รหัสป้องกัน *
 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100