ข้อมูลห้องพัก
 
ห้องพักแบบธรรมดา

   ห้องพักแบบธรรมดา
มีจำนวน 64 ห้อง มีจำนวน 3 เตียง
มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก
แบบมาตรฐาน
ประกอบด้วย TV  ตู้เย็น
พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น

ราคา 550 บาท/คืน

 
   
 
ห้องพักแบบธรรมดา

    ห้องพักแบบธรรมดา
มีจำนวน 64 ห้อง มีจำนวน 3 เตียง
มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก
แบบมาตรฐาน
ประกอบด้วย TV  ตู้เย็น
พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น

ราคา 550 บาท/คืน

 
   
 
VIP ROOMS.

   VIP Rooms.
มีจำนวน 5 ห้อง มีจำนวน 2 เตียง
มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก
แบบมาตรฐาน
ประกอบด้วย TV ตู้เย็น 
พร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น

ราคา 750 บาท/คืน