12 พฤศจิกายน 2556 :
   คำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าฯรักษาการ... อ่านต่อ
 
 
 
3 กุมภาพันธ์ 2557 :
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ... อ่านต่อ
 
 
 
4 กุมภาพันธ์ 2557 :
   เพลงวันแห่งชัย(ใหม่)... อ่านต่อ
 
 
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 :
   SAT3 Football Club บริการสนามฟุตบอล 7 คน... อ่านต่อ
 
 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100