25 ตุลาคม 2556 :
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3 ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 25 ตุลาคม 2556... อ่านต่อ
 
 
 
26 ตุลาคม 2556 :
   ทดสอบนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3... อ่านต่อ
 
 
 
28 พฤศจิกายน 2556 :
   การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero... อ่านต่อ
 
 
 
29 ตุลาคม 2556 :
   ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม... อ่านต่อ
 
 
 
2 พฤศจิกายน 2556 :
   ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 งานวิทยาศาสตร์กีฬาส่วนภูมิภาค ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากอล์ฟและนักกีฬาจักรยาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา... อ่านต่อ
 
 
 
4 พฤศจิกายน 2556 :
   เมืองเลยเกมส์รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3... อ่านต่อ
 
 
 
6 พฤศจิกายน 2556 :
   การวางนโยบายและระบบงานบุคคล งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค... อ่านต่อ
 
 
 
28 กุมภาพันธ์ 2557 :
   งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างลานแอโรบิค... อ่านต่อ
 
 
 
5 กรกฎาคม 2561 :
   ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่2 ประจำปี 2561... อ่านต่อ
 
 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100