ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2556
update : 23/9/2556   

นายบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ ผอ.ศูนย์ กกท. ภาค 3 พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท. ภาค 3
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมลิปตพัลลภ 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100