กิจกรรมปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3 ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 25 ตุลาคม 2556
update : 25/10/2556  กิจกรรมปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3

ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 

ณ ห้องประชุมลิปตพัลลภ  อาคารลิปตพัลลภ เพลส 

โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการฯและนักกีฬาของภาค 3 ทำการแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม

วอร์คแรลลี่ จำนวน 5 ฐานด้วยกัน เมื่อจบกิจกรรมวอร์คแรลลี่ นักกีฬาทั้งหมดร่วมกันฟังโอวาทธรรม พระสุปะฏิปันโนและฝึกสมาธิ ร่วมกัน

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100