ทดสอบนักกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ภาค 3
update : 28/11/2556  การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100