รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
update : 29/10/2556   

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้แล้ว

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100