การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero
update : 30/10/2556  การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100