การประชุมแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
update : 31/10/2556   

การประชุมแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 น. ศูนย์ กกท.ภาค 3 มีการประชุมแนวทางการดำเนินงาน นำโดย นายจินดา  เดชภิมลผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 3 

พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ผู้ช่วยโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ วางแนวนโยบายในการบริหารร่วมกัน เพื่อให้การทำงานลุล่วงและสำเร็จไปได้ด้วยดี

ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100