คำร้อง สำหรับพนักงาน กกท.ที่จะ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
update : 2/11/2556   

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กกท.ฯ ท่านใด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ให้ยื่นคำร้อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  ส่งให้ งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  กองทรัพยากรบุคคล กกท. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100