ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากอล์ฟและนักกีฬาจักรยาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
update : 2/11/2556  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  งานวิทยาศาสตร์กีฬาส่วนภูมิภาค

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากอล์ฟและนักกีฬาจักรยาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100