การประกวดภาพสัญลักษณ์ของการแข่งขัน (Official Logo) สัญลักษณ์นาโชค (Mascot) และคำขวัญ (Slogan) ครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2558
update : 4/11/2556  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การประกวดภาพสัญลักษณ์ของการแข่งขัน (Official Logo)

สัญลักษณ์นาโชค (Mascot) และคำขวัญ (Slogan) ครั้งที่ 2

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์”

ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2558

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100