ผู้บริหารโรงแรมวี-วัน โฮเต็ล นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจินดา เดชภิมลที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
update : 4/11/2556  นายชัชวาลย์ วงศ์จร ผู้บริหารโรงแรมวี-วัน โฮเต็ล นครราชสีมาร่วมแสดงความยินดี กับ นายจินดา เดชภิมล

ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100