ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ 56
update : 5/11/2556   

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ 56

 
 
 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ 56
                นายมนตรี  ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2556  ณ  ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ตามที่ คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ และมีนโยบายให้ กกท.จัดงานวันทุกวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี นั้น สำหรับในปี 2556 นี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ตรงกับช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11-23 ธันวาคม 2556 ณ เมืองเนย์ปิดอว์ และเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องใน วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 แทน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นทางการกีฬาจำนวน 10 ประเภท  ได้แก่ 1.นักกีฬาสมัครเล่น(ชาย-หญิง)ดีเด่น และรองดีเด่น, 2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่น(ชาย-หญิง)ดีเด่น และรองดีเด่น, 3.นักกีฬาอาชีพดีเด่นและรองเด่น, 4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น, 5.นักกีฬาพิการดีเด่น, 6.ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น, 7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น, 8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, 9.สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น และ10.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น(ผู้บริหาร,นักวิชาการ,ผู้จัดการทีม,ผู้ตัดสิน) ในวันดังกล่าว แต่กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ยังกำหนดจัดในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เช่นเดิม นั้น
                 ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ตามหลักเกณฑ์ แต่ละประเภท ประกอบด้วย นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น(ชาย) จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นายกษิดิศ  เล็บครุฑ (กอล์ฟ), 2.นายเจียรณัฎฐ์  นาคะวิโรจน์ (เทควันโด), 3.นายประพฤติ  ชัยธนสกุล (บิลเลียด), 4.นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณ์สุข (แบดมินตัน), 5.นายบุญศักดิ์  พลสนะ (แบดมินตัน), 6.นายเฮอร์มัน ลุควิค ฮุสไลน์ (เรือพาย) และ 7.นายฉัตรชัย  บุตรดี (มวยสากล), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นางสาววาสนา  วินาโท (กรีฑา), 2.นางสาวพัชรจุฑา  คงกระพันธ์ (กอล์ฟ), 3. จ.ต.หญิง ชนาธิป  ซ้อนขำ (เทควันโด), 4. นางสาวรัชนก  อินทนนท์ (แบดมินตัน), 5. นางสาวพรทิพย์  บูรณะประเสริฐสุข (แบดมินตัน), 6.นางสาวสุทธิยา  จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน) และ 7. นางสาวนุศรา  ต้อมคำ (วอลเลย์บอล)
นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น จำนวน 7 คน ได้แก่ 1. นายณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ (กอล์ฟ), 2. เด็กชายทัศพงษ์  แสงอุทัย (เจ็ตสกี), 3. นายธนากร  สังข์แก้ว (เปตอง), 4. นายรามณรงค์  เสวกวิหารี (เทควันโด), 5. นายธีระศักดิ์  ศรีพัฒน์ (ยกน้ำหนัก), 6. นายณัฐวุฒิ  สืบสวน (ยกน้ำหนัก) และ 7.นายศุภกฤษฎิ์  สุนทรโชติ (ว่ายน้ำ),นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น จำนวน 7 คน ได้แก่ 1. นางสาวเสียงซอ  เลิศรัตนชัย (ขี่ม้า), 2.นางสาวปวีณา  รักษาชาติ (คาราเต้), 3. นางสาวพาณิภัค  วงศ์พัฒนากิจ (เทควันโด), 4. นางสาวรัชนก  อินทนนท์ (แบดมินตัน), 5.นางสาวบุศนันทน์  อึ้งบำรุงพันธ์ (แบดมินตัน), 6.นางสาวโสภิตา  ธนสาร (ยกน้ำหนัก) และ 7. นางสาวกมลชนก  อินทมาตย์ (ยกน้ำหนัก)
ชนิดกีฬาทีมดีเด่น  จำนวน 5 ทีม ได้แก่ 1.ตะกร้อ ทีมชุดชาย, 2.ตะกร้อ ทีมชุดหญิง, 3.ฟุตซอล ทีมชาย,4.รักบี้ฟุตบอล ทีมชาย และ 5.วอลเลย์บอล ทีมหญิง, ประเภทกีฬาทีมดีเด่น จำนวน 5 ทีม ได้แก่ 1.ตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย , 2. แบดมินตัน ทีมผสม, 3.เปตอง ประเภทีมหญิง, 4. เรือใบ Optimist team และ 5.ว่ายน้ำ ประเภทหญิง 4x50 เมตร
                      ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายภัททพล  เงินศรีสุข (แบดมินตัน), 2. สิบเอก นภดล  วันหวัง(ยกน้ำหนัก), 3. นายสุรัตน์  เสียงหล่อ (มวยไทย), 4.นายเกียรติพงษ์  รัชตเกรียงไกร (วอลเลย์บอล)และ 5. นายชัยชุมพล  ชำนาญมาก (มวย),ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายเซี๊ยะ ซี้ หัว (แบดมินตัน), 2.  MS.Han  Chang mei (ยกน้ำหนัก), 3. Mr.Ren Chunsheng (ว่ายน้ำ), และ 4. Mr.Omar Puentes Malagon (มวยสากลฯ), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายนิพนธ์  สุขประสาท (จักรยาน-ปราจีนบุรี), 2. นางมลิวัลย์  นาคสมบูรณ์ (ตะกร้อลอดห่วงหญิง-มหาสารคาม), 3. นายธีโรจน์  ชัยงาม(กรีฑา-สุราษฎร์ธานี), 4.นายสุพร  อ่างทอง (กรีฑา-สุราษฎร์ธานี) และ 5.นายประจง  สมบัติ (วอลเลย์บอล-นครราชสีมา)
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น จำนวน 5 สมาคมได้แก่ 1. สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย, 2.สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย, 3. สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย, 4. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ 5.สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย , สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 1.สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2. สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี, และ 3. สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น จะมีการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลด้านกีฬาต่างๆ ทั้ง 10 ประเภท อีกครั้ง ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป หากได้รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556  ต่อไป
 
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100