การวางนโยบายและระบบงานบุคคล งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค
update : 6/11/2556  การวางนโยบายและระบบงานบุคคล งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค

งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาคจัดการประชุมเพื่อ การวางนโยบายและระบบงานบุคคลของงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค

นำโดย นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค ศูนย์ กกท.ภาค 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ศูนย์ กกท. ภาค 3  ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100