รายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ครั้งที่ 4 และรายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 2
update : 7/11/2556  รายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ครั้งที่ 4 และรายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 2

รายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ครั้งที่ 4 ณ เมืองอินซอน สาธารรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม และรายงานการติดตามประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 2 ณเมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2556 สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้แล้ว

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100