ผลการประชุมคก.สาขาจัดการแข่งขันฯในคก.ฝ่ายเทคนิดกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ฯ ครั้งที่5/2556
update : 8/11/2556  ผลการประชุมคก.สาขาจัดการแข่งขันฯในคก.ฝ่ายเทคนิดกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ฯ ครั้งที่5/2556

 

นายมนตรี ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันและประสานงานกับสหพันธ์กีฬาและคณะกรรมการสาขาสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและการติดตั้งอุปกรณ์กีฬาในคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5/2556 ที่ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2556  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 

ที่ประชุมรับทราบสรุปความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4  ณ จังหวัดภูเก็ต จากฝ่ายเลขานุการฯ ว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 นี้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน จำนวน 23 ชนิดกีฬา 26 ประเภทกีฬา ที่เหมืองเจ้าฟ้า (อ.เมือง) จัดการแข่งขัน จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, หาดกะรน จัดการแข่งขัน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางน้ำ, แฮนด์บอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, วู้ดบอลชายหาด, บาสเกตบอลชายหาด และเพาะกาย, หาดป่าตอง จัดการแข่งขัน จำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กาบัดดี้ชายหาด, มวยปล้ำชายหาด (คูราชชายหาด), มวยไทย, เปตองชายหาด, ตะกร้อชายหาด, ฟุตวอลเลย์ และเจ็ตสกี , หาดในยาง จัดการแข่งขัน จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปัญจกีฬาสมัยใหม่ชายหาด และไตรกีฬา , อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จัดการแข่งขัน จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ สกีน้ำ และเคเบิ้ลสกี (อ.ถลาง) และศูนย์กีฬาสะพานหิน จัดการแข่งขัน จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชายหาด, แฟลกฟุตบอล, กีฬาเอ็กซ์ตรีม และกีฬาปีนหน้าผา สำหรับอีก   1 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑาชายหาด อยู่ในระหว่างการพิจารณาสถานที่จัดการแข่งขัน
 

สำหรับการจัดทำคู่มือทางเทคนิคกีฬา (Technical Handbook) ขณะนี้ มีสมาคมกีฬาฯ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขและจัดส่งคู่มือทางเทคนิคกีฬาให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, ว่ายน้ำมาราธอน, แฮนด์บอลชายหาด, กาบัดดี้ชายหาด, ตะกร้อชายหาด, เปตองชายหาด, ปีนหน้าผา, ไตรกีฬา, เพาะกาย, แฟลกฟุตบอล และฟุตวอลเลย์ ส่วนเรื่องการจัดทำงบประมาณเพื่อการจัดการแข่งขันนั้น ขณะนี้มี สมาคมกีฬาฯ ที่ได้ดำเนินการส่งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว จำนวน 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, แฮนด์บอลชายหาด, กาบัดดี้ชายหาด, ตะกร้อชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือใบ, วินด์เซิร์ฟ, มวยปล้ำชายหาด, สกีน้ำ และฟุตวอลเลย์ โดย นายสมชาย  ประเสริฐศิริพันธ์ ที่ปรึกษา แจ้งที่ประชุมว่า ฝากให้ทุกสมาคมที่ยังไม่ได้ส่งงบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เร่งเตรียมข้อมูลและจัดส่งให้คณะกรรมการโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ยังแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 ได้กำหนดให้มีการประชุม 1st OCA – PABGOC-Technical Delegate Meeting ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เชิญผู้แทนสหพันธ์กีฬาต่างๆที่มีในการแข่งขัน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ, คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา, ผู้จัดการการแข่งขันฯ, ผู้จัดการสนามแข่งขัน รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการเดินทางสำรวจสนามแข่งขันด้วย.

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100