ร่วมแสดงความยินดี
update : 11/11/2556  ร่วมแสดงความยินดี

                 นายประสิทธิ์  เทศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา พร้อมคณะร่วมแสงความยินดี
กับนายจินดา เดชภิมลที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 
ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์ กกท.ภาค 3 สนามกีฬาเฉลิมพระเกัยรติ 80 พรรษาฯ
จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100