การประชุมระดับภูมิภาคภายใต้โครงการอาเซียนสัญจร รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
update : 12/11/2556   

นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ ภาค 3 ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนา

การประชุมระดับภูมิภาคภายใต้โครงการอาเซียนสัญจร รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ (ปากช่องแลนมาร์ค) จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100