“รองสกล” ยื่นเอกสารสมัครผู้ว่าการ กกท.
update : 14/11/2556  “รองสกล” ยื่นเอกสารสมัครผู้ว่าการ กกท.

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ได้เดินทางมายื่นเอกสารสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. โดยมี นางรุ่งทิวา  รอดโพธิ์ทอง  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ฯ รับมอบเอกสาร ที่ ห้องรับรองฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ซึ่งเป็นการลงสมัครเป็นคนที่ 3 หลังจากที่ นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ยื่นใบสมัครเป็นคนแรก และนายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ยื่นใบสมัครเป็นรายที่ 2 ไปก่อนแล้วนั้น
 

นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เปิดเผยว่า จากการที่พูดคุยกับรองผู้ว่าการ กกท. ทั้งหมด มองว่าคนใน กกท. มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่ง และไม่คิดว่าการที่ทั้ง 3 รองผู้ว่าการ ลงสมัครพร้อมกันจะส่งผลเสียต่อองค์กรแต่อย่างใด
 

ทั้งนี้ การรับสมัครผู้ว่าการ กกท. ครั้งที่ 2  แทน นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. คนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระการบริหารงานในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557  ยังคงเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ผู้สนใจสามารถสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2186 7171 และ 0 2186 7180,เว็บไซต์ www.sat.or.th (ประกาศ กกท.) หรือที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  กกท. เลขที่ 286  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ.

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100