ร่วมแสดงความยินดี
update : 14/11/2556  ผู้บริหารโรงแรมสีมาธานีและคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายจินดา เดชภิมล

เนืองในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ศูนย์ กกท. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100