เข้าพบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
update : 14/11/2556  เข้าพบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 

นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 3 และนายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดนครราชสีมา เข้าพบนายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 3 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ณ ที่ทำการพรรคชาติพัฒนา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100