กกท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (บูโด) จากญี่ปุ่น
update : 14/11/2556  กกท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (บูโด) จากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  คณะผู้แทนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (บูโด) จากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr.Hikaru  Matsnaga   Head of Japanese Budo Deleation และ นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบผู้บริหาร กกท.  เพื่อเยี่ยมคาราวะและแจ้งความคืบหน้าในการจัดโครงการสาธิตศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (บูโด) 9 ประเภท โดยมี นางจริยา  ม่วงแก้ว  ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง  ให้การต้อนรับ ที่ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.  โดยโครงการสาธิตศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (บูโด) 9 ประเภท ได้แก่ ยูโด, เคนโด, คิวโด, ซูโม, คาราเต้โด, ไอคิโด, โชรินจิ-เคมโป, นางินาตะ และ ยูเคนโด กำหนดจัดงานที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง)  ระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผ่านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวญี่ปุ่น  

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100