ทำบุญสำนักงาน
update : 15/11/2556  ทำบุญสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นำโดนนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สนาม  เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2556 
ณ อาคารสำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100