“ดร.ปรางทิพย์” และ “อธิปรัฐ” สมัครชิงผู้ว่าการ กกท.วันสุดท้าย
update : 15/11/2556   ดร.ปรางทิพย์  ยุวานนท์ ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และนายอธิปรัฐ  กาญจนสุวรรณ  รักษาการนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยฯ เดินทางมายื่นเอกสารใบสมัครผู้ว่าการ กกท. วันสุดท้าย โดยมี นางรุ่งทิวา  รอดโพธิ์ทอง  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ฯ รับมอบเอกสาร ที่ ห้องรับรองฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2556
 

                ดร.ปรางทิพย์  ยุวานนท์ กล่าวว่า  ตนเองได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการกีฬาในทุกมิติ ที่ผ่านมาได้จับตามอง กกท. มาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ต้องการให้ กกท. มีการพัฒนาให้ทันกับโลก โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่จะต้องเป็นแบบ Real Timeวงการกีฬาไทยมีงบประมาณเยอะแต่การพัฒนากีฬากลับขยับตัวช้ามาก จึงขอโอกาสในการก้าวเข้ามาบริหารงานใน กกท.  การลงสมัครในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อ ส่วนจะได้หรือไม่นั้น ส่วนตัวแล้ว แพ้ได้ แพ้เป็น เพราะร้องเพลงกราวกีฬาเป็น ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ให้โอกาสมาโดยตลอด และพร้อมที่จะเป็นคนเชื่อมความคิดจากเด็กรุ่นใหม่ไปสู่ผู้ใหญ่ในวงการต่อไป คิดว่าตัวเองมีความพร้อมและมีความสามารถที่จะเข้ามาพัฒนาวงการกีฬาไทย ไม่อยากให้มองว่าตนเป็นสีสัน แต่เป็นเนื้อหาล้วนๆ
 

นายอธิปรัฐ  กาญจนสุวรรณ   กล่าวว่า  รู้จักกลไกการบริหารงานของ กกท. เป็นอย่างดี การลงสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ในครั้งนี้เพราะตั้งใจที่จะบริหารงานด้านกีฬาของชาติโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ
 

                ทั้งนี้ การรับสมัครผู้ว่าการ กกท. ครั้งที่ 2  แทน นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. คนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระการบริหารงานในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557  โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556  มีผู้ยื่นเอกสารการสมัคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน  ได้แก่ นายมนตรี  ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬา      เป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายสังเวียน  บุญโต  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายสกล วรรณพงษ์   รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, ดร.ปรางทิพย์  ยุวานนท์ ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และนายอธิปรัฐ  กาญจนสุวรรณ  รักษาการนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยฯ

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100