ทดสอบนักกีฬาซอต์ฟบอล เยาวชนทีมชาติไทย
update : 21/11/2556  ทดสอบนักกีฬาซอต์ฟบอล เยาวชนทีมชาติไทย  

งานวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ของนักกีฬานักกีฬาซอต์ฟบอล เยาวชนทีมชาติไทย  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100