เยี่ยมคาราวะท่านแม่ทัพภาคที่ 2
update : 26/11/2556  นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เข้าเยี่ยมคาราวะ  พล.ท.ชาญชัย  ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมพูดคุยแนวทางการดำเนินงานการทดสอบนักกีฬาของกองทัพ

และมอบกระเช้าของขวัญ อุปกรณ์ทางด้่านกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกซ้อม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100