รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
update : 29/11/2556  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.45 น.  นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญพนักงาน เจ้าหน้า ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในการรทำงาน ร่วมแรงร่วมใจ  หลังจากร่วมรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าสู่บ้านพักเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้เข้าเข้าพัก ทั้งพนักงานและเจ้าหน้าต่างช่วยกันทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100