การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
update : 3/12/2556   

การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  ครั้ลที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

ร่วมกับคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30น.

ณ ห้องประชุมอาคารที่พัก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100