ร่วมแสดงความยินดี
update : 4/12/2556  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 10:00 น.  นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 และคณะ  เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายจินดา เดชภิมลที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสำนักงาน และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  จังหวัดนครราชสีมา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100