กกท. เตรียมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาฯ และงานสัปดาห์ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ
update : 6/12/2556  กกท. เตรียมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาฯ และงานสัปดาห์ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ

 

 

                นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ และมีนโยบายให้ กกท.จัดงานวันทุกวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี นั้น สำหรับในปี 2556 นี้ วันที่ 16 ธันวาคม ตรงกับช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11-23 ธันวาคม  2556 ที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ในวันที่ 26  ธันวาคม  2556 แทน นั้น
 

                สำหรับวันที่ 16 ธันวาคม 2556 นี้ กกท. เตรียมจัดงานนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานสัปดาห์ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556  “เรื่อง กกท. กับ ตำนาน 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ” ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม  นี้  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.  โดยงานดังกล่าวจะเป็นการนำเสนอรูปแบบและแนวคิด พร้อมภาพประกอบ โดยเฉพาะภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน เป็นภาพที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเหรียญทองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ทรงชนะเลิศได้รับในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4, การแสดงเรือใบจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง  ครั้งที่ 4 ของทั้งสองพระองค์ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย และพระมาลาขณะทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงให้ชมอีกด้วย  
 

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพิธีเปิดงานนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานสัปดาห์ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556  “เรื่อง กกท. กับ ตำนาน 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ”  จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 16  ธันวาคม 2556  เวลา 14.09  น.  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.  โดยเชิญ นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี.

 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100