กกท. จัดนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาฯ และงานสัปดาห์ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ 16-27 ธ.ค. 2556
update : 16/12/2556   นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท.  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2556
 

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า อันเนื่องมาจากเดือนธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทย เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ กกท. ได้จัดงานนิทรรศการเชิงวิชาการกีฬาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานสัปดาห์  16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556  “เรื่อง กกท. กับ ตำนาน 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ ”  ระหว่างวันที่  16 – 27 ธันวาคม นี้  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.  อันเป็นการแสดงถึงความจงรักษ์ภักดีและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระมหากษัตริย์นักกีฬาของปวงชนชาวไทย” และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระอัจริยภาพทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน สมาคมกีฬา นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเข้ามาชมนิทรรศการดังกล่าว
 

โดยงานดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดแสดงเหรียญทองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ทรงชนะเลิศได้รับในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (เซียพเกมส์)  ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2510 , การแสดงเรือใบจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง  ครั้งที่ 4 ของทั้งสองพระองค์ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย  และ พระมาลาขณะทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงให้ชมภายในงาน
 

นอกจากนี้  ยังได้มีการรวบรวมเนื้อหาและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่มาของวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย “16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ” ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากยิ่งและไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน จัดแสดงภายในงานนี้อีกด้วย  ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของคลังแห่งองค์ความรู้ในศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ของ กกท.   

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100