16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ
update : 17/12/2556  16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคี

เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556

ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100