ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ 56
update : 17/12/2556  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ 56

 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ 56

นายมนตรี  ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามที่ คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ และมีนโยบายให้ กกท.จัดงานวันทุกวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี นั้น สำหรับในปี 2556 นี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ตรงกับช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11-22 ธันวาคม 2556 ณ เมืองเนย์ปิดอว์ และเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องใน วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556แทน โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นทางการกีฬาจำนวน 10 ประเภท  ได้แก่ 1.นักกีฬาสมัครเล่น(ชาย-หญิง)ดีเด่น และรองดีเด่น, 2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่น(ชาย-หญิง)ดีเด่น และรองดีเด่น, 3.นักกีฬาอาชีพดีเด่นและรองเด่น, 4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น              5.นักกีฬาพิการดีเด่น, 6.ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น, 7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น, 8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, 9.สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น และ10.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น(ผู้บริหาร,นักวิชาการ,ผู้จัดการทีม,ผู้ตัดสิน) ในวันดังกล่าว แต่กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ยังกำหนดจัด         ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เช่นเดิม นั้น

ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น(ชาย) 3 คนสุดท้าย ได้แก่ 1.นายเจียรณัฎฐ์  นาคะวิโรจน์ (เทควันโด), 2.นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณ์สุข (แบดมินตัน), และ 3.นายฉัตรชัย  บุตรดี (มวยสากล), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. จ.ต.หญิง ชนาธิป  ซ้อนขำ (เทควันโด), 2. นางสาวรัชนก  อินทนนท์ (แบดมินตัน) และ 3. นางสาวนุศรา  ต้อมคำ (วอลเลย์บอล)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. เด็กชายทัศพงษ์  แสงอุทัย (เจ็ตสกี), 2.นายรามณรงค์  เสวกวิหารี (เทควันโด) และ 3. นายธีระศักดิ์  ศรีพัฒน์ (ยกน้ำหนัก), นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่1. นางสาวบุศนันทน์  อึ้งบำรุงพันธ์ (แบดมินตัน), 2.นางสาวโสภิตา  ธนสาร (ยกน้ำหนัก) และ 3. นางสาวกมลชนก  อินทมาตย์ (ยกน้ำหนัก) และนักกีฬาอาชีพดีเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่ นายกิรเดช  อภิบาลรัตน์ (กอล์ฟ), 2.นายวิศักดิ์ศิลป์  วังเอก (ศีรษะเกษ  ศ.รุ่งวิสัย) (มวยสากล) และนางสาวพรอนงค์  เพชรล้ำ (กอล์ฟ)

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ทั้ง 10 ประเภท อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100