ส่งความสุขเลี้ยงอาหาร มอบของขวัญเด็กผู้ด้อยโอกาส
update : 18/12/2556                  การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 นำโดยนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ KCTV มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสว่างเมตตาธรรม  มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา , สมาคมศาลเจ้าแป๊ะกงตรอกจันทร์ , ชมรมมิตร 31 โคราช และชมรมแม่บ้านมิตร 31 โคราช ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 พร้อมส่งความสุขให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน  ณ มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสว่างเมตตาธรรมสถาน ถ.โยธา  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100