ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
update : 20/12/2556  งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

ทำการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100