ปั่นเพื่อพ่อ
update : 22/12/2556             เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ "16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ"

โดยมีนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ท่าน  เส้นทางการปั่นแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งปั่นเป็นระยะทางทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร  ระยะที่สองปั่นเป็นระยะทางทั้งสิ่น  8 กิโลเมตร จุดมุ่งหวังในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน  มีการจัดซุ้มกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากงานวิทยาศาสตร์การกีฬา การแจกเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเหรียญรางวัล 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100