เข้าเยี่ยมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
update : 24/12/2556  ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม เก้าคงคา จำกัด  เข้าเยี่ยมอวยพร นายจิดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 

ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100