การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557 "10 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2014 "
update : 25/12/2556  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสสีมา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557 "10 th  THAILAND PRIME

MINISTER CUP 2014 " รอบคัดเลือกตัวแทนจังหววัดนครราชสีมา รุ่นอายุ 12, 14, 16, 18 ปี และประชาชน ชาย- หญิง ทั่วไป 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครการแข่งขันได้ที่ปุ่มดาวน์โหลด

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100