ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 11/2556
update : 28/12/2556  ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 11/2556

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 11/2556  ที่ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา เมื่อวันที่  27  ธันวาคม 2556  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 77 จังหวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 77,000,000  บาท และให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่รับรองโดย กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 131,055,000  บาท รวมทั้งให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน 76 จังหวัดๆละ 150,000  บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000  บาท

จากนั้น ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณการเตรียมทีมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 22 ณ เมืองโซชี สหพันธรัฐรัสเซีย, การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์  ครั้งที่ 2  ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน,การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี, การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาชาติ จำนวน 464,150,000  บาท และให้ความเห็นชอบยืมเงินทุนดำเนินการ กกท. ในเบื้องต้น จำนวน 200,000,000  บาท มาใช้ในการเตรียมทีมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเมื่อได้รับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติจะได้นำมาคืนเงินทุนดำเนินการ กกท. ต่อไป

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100