เข้าเยี่ยมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
update : 3/1/2557  เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พนักงานและเจ้าหน้าที่สนามฯ งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค กกท.ภาค 3

มอบของขวัญปีใหม่แก่ นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค กกท.ภาค 3

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ศูนย์ กกท.ภาค 3 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100