จังหวัดนครราชสีมา จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
update : 16/1/2557  จังหวัดนครราชสีมา จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ แก่สื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ ในระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2557 และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 โคราชเกมส์ ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านสนามการแข่งขัน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ด้านรถบริการรับส่ง ด้านความปลอดภัย ด้านการแพทย์ และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับให้เพียงพอต่อการจัดการแข่งขัน
 
Cr. http://thainews.prd.go.th
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100