ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 1/2557
update : 16/1/2557  ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 1/2557

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2557  ที่ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ     7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่  14  มกราคม  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ กกท. จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง (1970) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน 160,900,000 บาท และก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงิน 123,100,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์  กรรมการ กกท. เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาสรรหาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่19 ในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) ต่อจากกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) โดยให้ดำเนินการพิจารณาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบ และกกท.ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อจัดสรรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อที่ประเทศไทย จะได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ต่อไป

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100