ผลการประชุม คกก.พิจารณาบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ครั้งที่ 1/2557
update : 17/1/2557  ผลการประชุม คกก.พิจารณาบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ครั้งที่ 1/2557

 นายธงชัย  ศรีมาดา ประธานคณะกรรมการพิจารณาบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ครั้งที่ 1/2557 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่  16  มกราคม  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 47 รางวัล ได้แก่ รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น ประกอบด้วย 1. นักมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย ได้แก่ นายปกรณ์  มุสิผล (ปกรณ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์),  นักมวยไทยอาชีพดีเด่นหญิง ได้แก่ น้ำตาล สก.คำรณบำรุงรักษ์ (พ.เมืองเพชร), ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายรำไทย  เต้าทอง (เทิดทูน แก้วสัมฤทธิ์), ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ พ.ท.ขวัญ  รัตนรังสี (ผู้ตัดสินเวทีมวยลุมพินี),ค่ายมวยไทยดีเด่น ได้แก่ ค่ายมวยเกียรติเจริญชัย, ผู้จัดการนักมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายจิราภรณ์  จันทร์ติ๊บ   (ค่ายแก้วสัมฤทธิ์), ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพีระพงษ์  ธีระเดชพงษ์, สนามมวยดีเด่น ได้แก่ สนามมวยเวทีลุมพินี, รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น  ประกอบด้วย นักมวยสากลอาชีพดีเด่นชาย ได้แก่ นายวิศักดิ์ศิลป์  วังเอก (ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย), นักมวยสากลอาชีพดีเด่นหญิงได้แก่ น.ส.ศิริพร  ทวีสุข (แซมซั่น ต.บัวมาศ  หรือศิษย์วัดสมาน), ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายโชคชัย  พิสิษฐ์วุฒินันท์, ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายอเนก  หงส์ทองคำ, ผู้จัดการนักมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายสุรชาติ  พิสิษฐ์วุฒินันท์, ผู้จัดรายการแข่งขันมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายนิวัฒน์  เหล่าสุวรรณวัฒน์, ค่ายมวยสากลดีเด่น ได้แก่ ค่ายมวยเพชรยินดี, รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นประกอบด้วย นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชาย ได้แก่  ส.ท. ปรีชา วงศ์ษา, นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิง ได้แก่  น.ส.รัชฎาพร  วิหารธรรมเม (สาวสิงห์  ส.โสพิศ), ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายชูชาติ  หลวงพล, ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายรัฐเลิศ  ฉายกี่, ผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายอำนวย  เกษบำรุง, ค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (ไม่มีค่ายมวยที่อยู่ในเกณฑ์) รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ประกอบด้วย นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นชาย ได้แก่ จ่าอากาศเอก สายลม อาดี, นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นหญิง ได้แก่ อาสาทหารพรานหญิงโสภิดา สะทุมรัมย์, ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ จ่าเอกชัยชุมพล  ชำนาญมาก, ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายกานต์  นักลำ, ผู้จัดการนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ พลอากาศเอก ระพีพัฒน์  หลาบเลิศบุญ, ค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา, รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ นิตยสารมวยรายสัปดาห์“แชมป์” , สื่อโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ รายการ “Siam Sport”, สื่อวิทยุดีเด่น ได้แก่ รายการ “มวยไทยรายวัน” ทาง FM.99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง, สื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น ได้แก่ นายมนตรี  วีระประวัติ, รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวย ได้แก่ พลโทวัฒน์  เกิดสว่าง และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร, รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวย ได้แก่ พันเอก(พิเศษ) บุญส่ง  เกิดมณี และนายเดชฤทธิ์  อิทธิอนุชิต, รางวัลตำนานโอลิมปิก จำนวน 12 คน ได้แก่ นายทวี  อัมพรมหา, นายผจญ  มูลสัน, นายอาคม เฉ่งไล่, เรือเอกสมรักษ์  คำสิงห์, นาวาอากาศโทวิชัย  ราชานนท์, พันตำรวจตรีวิจารณ์  พลฤทธิ์, นายพรชัย  ทองบุราณ,นายมนัส  บุญจำนง, นายวรพจน์  เพชรขุ้ม, ร้อยเอกสมจิตร    จงจอหอ, ร้อยตรีแก้ว พงษ์ประยูร, นายสุริยา  ปราสาทหินพิมาย และรางวัลสถานประกอบการที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกมวยสากลโบนันซ่า (เขาใหญ่)

                ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ ครั้งที่ 2  จะมีขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์  2557  ณ  อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก  โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีสรรเพชญที่ 8  (สมเด็จพระเจ้าเสือ), พิธีครอบครู และพิธีไหว้ครู  จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นการเปิดคลินิกมวยไทย โดยนักมวยที่มีชื่อเสียงทำการฝึกสอนและสาธิตมวยไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเชิญนักมวยชื่อดังมาร่วมกิจกรรมคลินิกมวยไทย อาทิ  จา พนม , บัวขาว  บัญชาเมฆ, สมรักษ์ คำสิงห์ และสามารถ พยัคฆ์อรุณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมกีฬามวย และการจัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางของมวยไทย” ภายในงานอีกด้วย จากนั้นในเวลา 13.30 น. จะเป็นงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100