การจัดการแข่งขันมวยไทยรุ่นใหญ่ “มวยไทย ลีก” Muaythai League ครั้งที่ ๑
update : 17/1/2557  การจัดการแข่งขันมวยไทยรุ่นใหญ่ “มวยไทย ลีก” Muaythai League ครั้งที่ ๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท กาแล็กซี่ ไอเทรด จำกัด ดำเนินการจัดการแข่งขันมวยไทยรุ่นใหญ่ “มวยไทย ลีก”Muaythai League ครั้งที่ ๑ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์มวยไทยรุ่นใหญ่ สร้างกระแสความตื่นตัวและทัศนคติที่ดีของประชาชนและเยาวชนต่อกีฬามวยไทย สร้างมูลค่า รายได้ให้แก่นักมวยไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยให้แพร่หลายทั่วโลก และเป็นแนวทางในการส่งเสริมกีฬามวยไทยสู่สากล สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้แล้ว

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100