การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
update : 22/1/2557      การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100