นครราชสีมาเกมส์
update : 23/1/2557  วิดิทัศน์การเตรียมความพร้อมของจังหวัดนคร­ราชสีมา ที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ ในระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 และเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งช­าติ ครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2558

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100